Czy nakaz płatniczy Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy podlega egzekucji? Kiedy pracownik otrzyma zaległe wynagrodzenie?
Czy nakaz płatniczy Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy podlega egzekucji? Kiedy pracownik otrzyma zaległe wynagrodzenie?
Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać wypłatę zaległego wynagrodzenia?
Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać wypłatę zaległego wynagrodzenia?